Journal of Smart Energy and Sustainability (SES)

 

 

احتراما به استحضار پژوهشگران و دانشگاهیان محترم میرساند نشریه Journal of Smart Energy and Sustainability (SES) با شماره مجوز 88873 آماده انتشار آثار علمی مطابق با حوزه های نشریه می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر لطفا به وبسایت رسمی نشریه مراجعه فرمایید.

 

فعالیت های حال حاضر

در حال حاضر موسسه بجز نشر مجله Journal of Smart Energy and Sustainability (SES) هیچ برنامه دیگری ندارد.


NEW JOURNAL

 

www.journalses.com