ورود به سیستم

درباره موسسه

سورس نرم افزار

تک همایش دایمی

تک همایش عادی

مدت استفاده : دائمی

فضای میزبانی : 5 گیگابایت

ثبت دامنه های .ir در مدت قرارداد

پشتیبانی نرم افزار : یکسال

زبان : 3 زبانه

قابل نصب برروی سرور خریدار : بله

مدت استفاده : دائمی

فضای میزبانی : 3 گیگابایت

دامنه : 1 ir. رایگان پنج ساله

پشتیبانی نرم افزار : 2 دوره اول رایگان

زبان : 3 زبانه

قابل نصب برروی سرور خریدار : بله

مدت استفاده : تا انتهای همایش

فضای میزبانی : 1 گیگابایت

1 دامنه ir. رایگان

پشتیبانی نرم افزار : تا انتهای همایش

زبان : تک زبانه

قابل نصب برروی سرور خریدار : خیر


پورتال آنلاین مدیریت و داوری همایش ویرایش 4 kavoshHamayesh